ภาษาอีสานวันละคำ 2018-09-25 อีหลี

อีหลี

อีหลี แปลว่า

อีหลี [อีหลี] แปลว่า จริง ๆ

อัพเดตล่าสุด : 2022-08-02 05:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย สมาชิกอีสานร้อยแปด

อีหลี [อีหลี] แปลว่า

จริง ๆ, แน่

อัพเดตล่าสุด : 2024-06-23 18:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด