ภาษาอีสานวันละคำ 2018-09-25 อีหลี

อีหลี

อีหลี แปลว่า

อีหลี [อีหลี] แปลว่า

จริง ๆ, แน่

อีหลี ภาษาอังกฤษ :

 

อัพเดตล่าสุด : 2018-09-28 08:42:18 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน " อีหลี"