ภาษาอีสานวันละคำ 2018-09-27 งอย

งอย

งอย แปลว่า

งอย [งอย] แปลว่า ยืนอยู่บนที่สูง เช่น ยืนอยู่บนจอมปลวก

อัพเดตล่าสุด : 2022-08-11 02:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย สมาชิกอีสานร้อยแปด

งอย [งอย] แปลว่า

คอย, รอ, รอคอย

อัพเดตล่าสุด : 2019-06-26 14:15:16 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

งอย [งอย] แปลว่า เกาะ จับ นกที่เกาะหรือจับกิ่งไม้เรียก งอยคอน อย่างว่า มาเซาจับง่าแงวงอบฮ้อง (หน้าผาก) ลางตัวพลัดพรากชู้งอยไม้กูกหา (ขูลู) ฟังยินสักกุณาเค้างอยคอนฮ้องค่อน พุ้นเยอ บางพ่องฮักฮ่วมชู้ชมก้อยเกี่ยวกอย (สังข์).

งอย ภาษาอังกฤษ : to cling to, perch on.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:07 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

งอย [งอย] แปลว่า ลักษณะการนั่ง หรือ เกาะอยู่บนที่สูง

อัพเดตล่าสุด : 2024-06-23 09:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด