ภาษาอีสานวันละคำ 2018-09-28 สูน

สูน

สูน แปลว่า

สูน [สูน] แปลว่า

ก. โกรธมาก  โมโหจนลมออกหู (ภาษาภูไท)

อัพเดตล่าสุด : 2022-09-11 04:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

สูน [สูน] แปลว่า สิง ผีสิงคน เรียก ผีสูน.

สูน ภาษาอังกฤษ : to become possessed by (spirit).

อัพเดตล่าสุด : 2018-11-15 11:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

สูน [สูน] แปลว่า

โกรธ, โมโห

อัพเดตล่าสุด : 2024-06-24 00:10:02 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย สมาชิกอีสานร้อยแปด