ภาษาอีสานวันละคำ 2018-09-28 สูน

สูน

สูน แปลว่า

สูน [สูน] แปลว่า สิง ผีสิงคน เรียก ผีสูน.

สูน ภาษาอังกฤษ : to become possessed by (spirit).

อัพเดตล่าสุด : 2018-11-15 11:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

สูน [สูน] แปลว่า

โกรธ, โมโห

สูน ภาษาอังกฤษ :

 

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-25 22:58:49 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย สมาชิกอีสานร้อยแปด

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน " สูน"