ภาษาอีสานวันละคำ 2018-10-02 จื้น

จื้น

จื้น แปลว่า

จื้น [จื้น] แปลว่า เปียก ชุ่ม ชื้น คนตาเปียกเรียก คนตาจื้น อย่างว่า ตาชุ่มย้อมแย้มแย่งฮิมแดง ยามเมิลเมียงหมี่ตอมฮิมจื้น (สังข์).

จื้น ภาษาอังกฤษ : wet, moist.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:09 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

จื้น [จื้น] แปลว่า แฉะ

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:53 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด