ภาษาอีสานวันละคำ 2018-10-05 เบิดคำสิเว้า

เบิดคำสิเว้า

เบิดคำสิเว้า แปลว่า

เบิดคำสิเว้า [เบิดคำสิเว้า] แปลว่า

ไม่มีอะไรจะพูด ,หมดคำจะพูด ,พูดไม่ออก

เบิดคำสิเว้า ภาษาอังกฤษ :

nothing

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-31 09:45:22 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสานวันละคำ