ภาษาอีสานวันละคำ 2018-10-15 หมุ่นอุ้ยปุ้ย

หมุ่นอุ้ยปุ้ย

หมุ่นอุ้ยปุ้ย แปลว่า

หมุ่นอุ้ยปุ้ย [หมุ่นอุ้ยปุ้ย] แปลว่า แหลกไม่มีชิ้นดี/เหลวแหลก/แหลกลาน

หมุ่นอุ้ยปุ้ย ภาษาอังกฤษ : be crushed , break into pieces , crushingly , ruinously ,heavily

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:36 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย สมาชิกอีสานร้อยแปด

ภาษาอีสานวันละคำ