ภาษาอีสานวันละคำ 2018-10-17 มื้ออื่น

มื้ออื่น

มื้ออื่น แปลว่า

มื้ออื่น [มื้ออื่น] แปลว่า พรุ่งนี้

อัพเดตล่าสุด : 2021-08-01 03:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสานวันละคำ

 • ภาษาอีสานวันละคำ 2021-07-31 "กะปิ"
  แปลว่า : ชื่ออาหารประเภทหมักชนิดหนึ่งเก็บไว้กินได้นาน ทำด้วยกุ้งฝอยหรือปลาเล็กปลาน้อย หมักเกลือตำ เรียก กะปิ อย่างว่า คันได้กินกะปิแล้วอย่าลืมคุณปลาแดก ลางเทื่อเฮาแตกบ้านยังชิได้ใส่กิน (ย่า).
 • ภาษาอีสานวันละคำ 2021-07-30 "หมา"
  แปลว่า : สัตว์สี่เท้าจำพวกหนึ่ง เป็นสัตว์บ้านก็มี สัตว์ป่าก็มี หมาบ้านมีหลายชนิดหลายพันธุ์ คนเลี้ยงไว้เพื่อเฝ้าบ้าน เห่าโจร และเพื่อคุบกบคุบเขียดให้เจ้าของกิน อย่างว่า คันว่าได้ขี่ช้างอย่าลืมหมู่หมูหมา ห่าขโมยมาลักชิเห่าหอนให้มันย้าน ลางเทื่อกวางฟานเต้นนำดงชิได้ไล่ คันมันได้ต่อนชิ้นยังชิโอ้อ่าวคุณ (ย่า).
 • ภาษาอีสานวันละคำ 2021-07-29 "ข้าวสาก"
  แปลว่า : ข้าวที่ถวายพระสงฆ์ด้วยการจับสลากถวาย การทำบุญข้าวสากปรารภเหตุเหมือนข้าวประดับดิน แต่ทำในรุ่งอรุณของวันเพ็ญเดือนสิบ เป็นประเพณีที่สำคัญของชาวอีสาน.
 • ภาษาอีสานวันละคำ 2021-07-28 "ผีเสื้อ"
  แปลว่า : คนทิสอ ชื่อพรรณไม้ชนิดหนึ่ง เรียก ต้นผีเสื้อ ใช้ทำยาได้.
 • ภาษาอีสานวันละคำ 2021-07-27 "เสือก"
  แปลว่า : ไสไป ผลักไป แส่ ทะลึ่ง เช่น ชุกขอนไม้ กลิ้งขอนไม้.