ภาษาอีสานวันละคำ 2018-10-18 ปึก

ปึก

ปึก แปลว่า

ปึก [ปึก] แปลว่า โง่/ไม่ฉลาด/เข้าใจยาก

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:36 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย สมาชิกอีสานร้อยแปด

ปึก [ปึก] แปลว่า กระดาษหลายแผ่นเรียก กระดาษปึก น้ำอ้อยก้อนหนาๆ เรียก น้ำอ้อยปึก.

ปึก ภาษาอังกฤษ : thick.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:15 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ปึก [ปึก] แปลว่า โง่ ทึบ คนโง่ทึบจดจำอะไรไม่ได้เรียก คนปึก ปึกหนา ก็ว่า.

ปึก ภาษาอังกฤษ : ignorant, dense.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:15 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ปึก [ปึก] แปลว่า โง่,เรียนไม่เก่ง

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:54 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด