ภาษาอีสานวันละคำ 2018-10-19 เบิ๊ด

เบิ๊ด

เบิ๊ด แปลว่า

เบิ๊ด [เบิ๊ด] แปลว่า หมด

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:54 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด