ภาษาอีสานวันละคำ 2018-10-22 ข้าวดอ

ข้าวดอ

ข้าวดอ แปลว่า

ข้าวดอ [ข้าวดอ] แปลว่า เป็นข้าวสายพันธ์หนึ่ง อายุเก็บเกี่ยวสั้นกว่าข้าวเหนียว

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:53 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสานวันละคำ