ภาษาอีสานวันละคำ 2018-10-24 ฮวก

ฮวก

ฮวก แปลว่า

ฮวก [ฮวก] แปลว่า ชื่อพรรณไม้ชนิดหนึ่ง ลำเล็กไม่มีหนาม เรียก ไม้ไผ่ฮวก ไม้ฮวก ก็ว่า.

ฮวก ภาษาอังกฤษ : type of small-stemmed bammboo without thorns.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:14 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ฮวก [ฮวก] แปลว่า

ลูกกบหรือลูกเขียดตัวเล็กๆ มีหางเรียก ฮวก ลูกกบเรียก ฮวกกบ ลูกเขียดเรียก ฮวกเขียด อย่างว่า ฝนชิลาฟ้าปูปลาชิลาบวก ฮวกชิลาแม่น้ำนางน้อยค่อยอยู่ดี (ผาแดง).

ฮวก ภาษาอังกฤษ :

tadpole, polliwog.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:14 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง