ภาษาอีสานวันละคำ 2018-10-25 ย่าง

ย่าง

ย่าง แปลว่า

ย่าง [ย่าง] แปลว่า ยกเท้าก้าวไปเรียก ย่าง อย่างว่า ย่างนำก้นผู้เถ้า ผีเป้าบ่จกกินตับกินไต (ภาษิต) ไปให้ไปช่าง ย่างให้ย่างงาม (ภาษิต) ผู้ดีย่างช้า ขี้ข้าย่างไว (ภาษิต) พังหลายยกย่างเชิงกระดิงก้อง (กาไก) เจ้าลุ่มฟ้าธรงช้างย่างไป (ฮุ่ง).

ย่าง ภาษาอังกฤษ : to walk.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:21 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ย่าง [ย่าง] แปลว่า เดิน

ย่าง ภาษาอังกฤษ : walk

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:54 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด