ภาษาอีสานวันละคำ 2018-10-28 เวียก

เวียก

เวียก แปลว่า

เวียก [เวียก] แปลว่า การงาน ธุระ หน้าที่ ภาระ กิจการที่ต้องทำทุกอย่าง

เวียก ภาษาอังกฤษ : work, business, job, responsibility, duty.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:23 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสานวันละคำ