ภาษาอีสานวันละคำ 2018-10-29 ฮ่าง

ฮ่าง

ฮ่าง แปลว่า

ฮ่าง [ฮ่าง] แปลว่า กริยา=วางกับดัก/กางตาข่าย สรรพนาม=ขึ้นโครงไว้สำหรับให้ไม้เลื้อย

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:36 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย สมาชิกอีสานร้อยแปด

ฮ่าง [ฮ่าง] แปลว่า คนมั่งมี คนโบราณเรียก คนฮ่างมี ฮั่งมี มั่งมี ก็ว่า อย่างว่า คนจนไข้สามปีบ่ฮู้เมื่อ คนฮั่งไข้สามมื้อฮู้ทั่วเมือง (บ.).

ฮ่าง ภาษาอังกฤษ : rich, wealthy.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:33 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ฮ่าง [ฮ่าง] แปลว่า เรื่องราว อย่างว่า ภูชัยท้างธรงเคียดคุงทวง ไลเชียงหลวงดุ่งนำนางแก้ว ปุนดั่งวิสัยด้ามโดยเฮาฮู้ฮ่าง จักใคร่ปุนแปรม้าง เอาได้ดั่งรือ พระเอย (สังข์) ชะชื่นพุ้นเกวียนแก่แถนลอ ทังเลิงเล็มมาดแถนหลายท้าว อันนี้พอแทนให้ผลควรฮู้ฮ่าง อันแต่พลท่านเจ้าลือล้ำเอนกนอง (ฮุ่ง).

ฮ่าง ภาษาอังกฤษ : matter, subject of concern, incident, account.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:33 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ฮ่าง [ฮ่าง] แปลว่า พัง ชำรุด เสียหาย

อัพเดตล่าสุด : 2019-05-16 11:29:05 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด