ภาษาอีสานวันละคำ 2018-10-29 ฮ่าง

ฮ่าง

ฮ่าง แปลว่า

ฮ่าง [ฮ่าง] แปลว่า กริยา=วางกับดัก/กางตาข่าย สรรพนาม=ขึ้นโครงไว้สำหรับให้ไม้เลื้อย

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:36 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย สมาชิกอีสานร้อยแปด

ฮ่าง [ฮ่าง] แปลว่า คนมั่งมี คนโบราณเรียก คนฮ่างมี ฮั่งมี มั่งมี ก็ว่า อย่างว่า คนจนไข้สามปีบ่ฮู้เมื่อ คนฮั่งไข้สามมื้อฮู้ทั่วเมือง (บ.).

ฮ่าง ภาษาอังกฤษ : rich, wealthy.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:33 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ฮ่าง [ฮ่าง] แปลว่า เรื่องราว อย่างว่า ภูชัยท้างธรงเคียดคุงทวง ไลเชียงหลวงดุ่งนำนางแก้ว ปุนดั่งวิสัยด้ามโดยเฮาฮู้ฮ่าง จักใคร่ปุนแปรม้าง เอาได้ดั่งรือ พระเอย (สังข์) ชะชื่นพุ้นเกวียนแก่แถนลอ ทังเลิงเล็มมาดแถนหลายท้าว อันนี้พอแทนให้ผลควรฮู้ฮ่าง อันแต่พลท่านเจ้าลือล้ำเอนกนอง (ฮุ่ง).

ฮ่าง ภาษาอังกฤษ : matter, subject of concern, incident, account.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:33 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ฮ่าง [ฮ่าง] แปลว่า พัง ชำรุด เสียหาย

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:02 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน " ฮ่าง"

ภาษาอีสานวันละคำ

 • ภาษาอีสานวันละคำ 2019-02-23 "ตาลิโตน"
  แปลว่า : น่าสงสาร คำว่า ตาลิโตน เกิดจาก 2 คำ คือคำว่า ตา ซึ่งเพี้ยนมาจากคำว่า เป็นตา ที่แปลว่า น่า และคำว่า ลิโตน ที่แปลว่า สงสาร ดังนั้นคำว่า ตาลิโตน หรือ เป็นตาลิโตน จึงแปลว่า น่าสงสาร
 • ภาษาอีสานวันละคำ 2019-02-22 "ฮ้าย "
  แปลว่า : ดุ, ดุดัน, ต่อว่า ต่อขาน
 • ภาษาอีสานวันละคำ 2019-02-21 "แล่นไม้"
  แปลว่า : การที่สาวประเภทสองเที่ยวจีบผู้ชาย หรือการที่ออกไปเที่ยวเพื่อจะได้มีโอกาสพบเจอผู้ชาย  ที่มาของคำนี้มาจากลักษณะของการแล่นไม้ ซึ่งแปลว่า กีฬาวิ่งผลัด ที่มีการกำท่อนไม้ เปรียบเปรยเหมือนกับที่สาวประเภทสองกำหำผู้ชาย
 • ภาษาอีสานวันละคำ 2019-02-20 "จ่ง"
  แปลว่า : เหลือไว้ แบ่งไว้ ธรรมเนียมมีอยู่ว่าคนเรือนเดียวกันจะต้องกินอาหารพร้อมกัน หากมีความจำเป็นก็ต้องแบ่งอาหารไว้ การแบ่งอาหารเรียก จ่ง เช่น จ่งป่น จ่งแจ่ว จ่งเข้า จ่งปลาไว้ ให้จ่งกลับมาเรียก จ่งคืน จดจำไว้เรียก จ่งจำ.
 • ภาษาอีสานวันละคำ 2019-02-19 "บัก"
  แปลว่า : คําเรียกชายที่เสมอกันหรือตํ่ากว่า