ภาษาอีสานวันละคำ 2018-11-02 จัก (ไม่รู้)

จัก (ไม่รู้)

จัก (ไม่รู้) แปลว่า

จัก (ไม่รู้) [จัก (ไม่รู้)] แปลว่า ไม่รู้จัก

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:53 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน " จัก (ไม่รู้)"

ภาษาอีสานวันละคำ