ภาษาอีสานวันละคำ 2018-11-03 ม่วน

ม่วน

ม่วน แปลว่า

ม่วน [ม่วน] แปลว่า ไพเราะ เสนาะ สนุก อย่างว่า ใผแลแล้วลืมตนตาไค่ เซ็งซ่าเจ้าติ่วสร้อยประสงค์หลิ้นม่วนเมือง (สังข์) ประสงค์เสียงขันม่วนเมือเมืองฟ้า (กาไก) ทมทมกลั้วเมามัวชมม่วน (กา) สาวก็เฮียงคดีถ้อยถามใยใยม่วน ฮู้ว่าเศิกต่างบ้านโจรเข้าลอบเลียม ฮู้เด (ฮุ่ง) ได้กินว่าดี ได้สี้ว่าม่วน (ภาษิต).

ม่วน ภาษาอังกฤษ : pleasing to the ear, melodious, fun, enjoyable.

อัพเดตล่าสุด : 2018-09-09 11:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ม่วน [ม่วน] แปลว่า

สนุก

ม่วน ภาษาอังกฤษ :

 

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-25 23:05:42 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน " ม่วน"

ภาษาอีสานวันละคำ