ภาษาอีสานวันละคำ 2018-11-03 ม่วน

ม่วน

ม่วน แปลว่า

ม่วน [ม่วน] แปลว่า ไพเราะ เสนาะ สนุก อย่างว่า ใผแลแล้วลืมตนตาไค่ เซ็งซ่าเจ้าติ่วสร้อยประสงค์หลิ้นม่วนเมือง (สังข์) ประสงค์เสียงขันม่วนเมือเมืองฟ้า (กาไก) ทมทมกลั้วเมามัวชมม่วน (กา) สาวก็เฮียงคดีถ้อยถามใยใยม่วน ฮู้ว่าเศิกต่างบ้านโจรเข้าลอบเลียม ฮู้เด (ฮุ่ง) ได้กินว่าดี ได้สี้ว่าม่วน (ภาษิต).

ม่วน ภาษาอังกฤษ : pleasing to the ear, melodious, fun, enjoyable.

อัพเดตล่าสุด : 2018-09-09 11:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ม่วน [ม่วน] แปลว่า

สนุก

ม่วน ภาษาอังกฤษ :

 

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-25 23:05:42 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน " ม่วน"

ภาษาอีสานวันละคำ

 • ภาษาอีสานวันละคำ 2019-06-18 "ซี่"
  แปลว่า : ยาสีฟันโบราณใช้ไม้คะยูง ฟันเป็นซี่ๆ ใส่ในกระบอกไม้ไผ่จุดไฟข้างล่าง เอาเสียมทาน้ำมันยางรมที่ควันไฟ ยาที่ได้มีสีดำ เอายานี้ไปทาฟันจะมีสีดำ คนโบราณนิยมฟันดำ อย่างว่า เล็งที่ทันตาแข้วมหานิลเงาเงี่ยงงามเด ซ้องซุ่มเกล้าตะเกิงหน้าแข่งเขียว (ผาแดง).
 • ภาษาอีสานวันละคำ 2019-06-17 "ส่ำ"
  แปลว่า : หมู่ เหล่า พวก ชนิด อย่างว่า หลายส่ำไม้เลียนล้นป่าสน (กาไก) จัดส่ำเชื้อดาห้างเครื่องเครา (กา) ส่ำหนึ่งพาโลล้นหลับตื่นสูรย์สวย ส่ำหนึ่งเป็นใจวายเปรียบมันมัวไฮ้ คนใดฮ้ายจาฮุนแฮงโลภ ลอนท่อเลี้ยงเสียหน้าเพื่อมัน ลูกเอย (สังข์).
 • ภาษาอีสานวันละคำ 2019-06-16 "ขี้ถี่"
  แปลว่า : ขี้เหนียว,หวงของ ตระหนี่ คนตระหนี่เรียก ขี้ถี่ อยากได้ของจากคนตระหนี่ต้องขอนาน อย่างว่า ขี้ถี่ขอคน (ภาษิต)
 • ภาษาอีสานวันละคำ 2019-06-15 "กะดาย"
  แปลว่า : คำพูดท้ายประโยค เพื่อเน้นคำพูดก่อนให้หนักแน่น เช่น เอากะบ่เอาซื่อๆ ดอก เห็นว่ากะดาย
 • ภาษาอีสานวันละคำ 2019-06-14 "คนไค"
  แปลว่า : คนพอใช้ได้ คนที่ดูด คนน่ารัก คนหน้าตาดี