ภาษาอีสานวันละคำ 2018-11-06 อีเกิ้ง

อีเกิ้ง

อีเกิ้ง แปลว่า

อีเกิ้ง [อีเกิ้ง] แปลว่า ดวงจันทร์

อีเกิ้ง ภาษาอังกฤษ : Moon

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:36 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย สมาชิกอีสานร้อยแปด

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน " อีเกิ้ง"

ภาษาอีสานวันละคำ