ภาษาอีสานวันละคำ 2018-11-10 ขิว

ขิว

ขิว แปลว่า

ขิว [ขิว] แปลว่า

หมั่นไส้ อาการไม่ชอบขี้หน้า

อัพเดตล่าสุด : 2018-09-10 23:09:00 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ขิว [ขิว] แปลว่า เหม็นเขียว กลิ่นเหม็นชนิดหนึ่งเช่น กลิ่นเผาหนังแห้งหรือใบไม้สด จะมีกลิ่นเหม็น เรียก เหม็นขิว.

ขิว ภาษาอังกฤษ : sharp, unpleasant odor, e.g. burning green leaves or dry leather.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:05 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ขิว [ขิว] แปลว่า หมั่นไส้,กลิ่นเหม็นไหม้ที่มีกลิ่นฉุนหรือเหม็นสาบ , เหม็นเขียว

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:53 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน " ขิว"

ภาษาอีสานวันละคำ