ภาษาอีสานวันละคำ 2018-11-11 สำมะแจ๋

สำมะแจ๋

สำมะแจ๋ แปลว่า

สำมะแจ๋ [สำมะแจ๋] แปลว่า ลักษณะการพูดมากและไม่เป็นความจริง

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:53 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน " สำมะแจ๋"

ภาษาอีสานวันละคำ