ภาษาอีสานวันละคำ 2018-11-12 ซือๆ

ซือๆ

ซือๆ แปลว่า

ซือๆ [ซือๆ] แปลว่า เฉยๆ

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:53 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน " ซือๆ"

ภาษาอีสานวันละคำ