ภาษาอีสานวันละคำ 2018-11-13 เซิง

เซิง

เซิง แปลว่า

เซิง [เซิง] แปลว่า การสมสู่อยู่ร่วมของคน โดยไม่เลือกกาล ไม่เลือกสถานที่ ไม่เลือกว่าเป็นพ่อแม่หรือลูก สมสู่แบบสัตว์ การสมสู่แบบนี้โบราณเรียก เซิง.

เซิง ภาษาอังกฤษ : to engage in promiscuous sexsual intercourse (of people, but done like animals).

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:11 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน " เซิง"

ภาษาอีสานวันละคำ