ภาษาอีสานวันละคำ 2018-11-15 เจ็บคิง

เจ็บคิง

เจ็บคิง แปลว่า

เจ็บคิง [เจ็บคิง] แปลว่า

ปวดเมื่อยไปทั่วร่างกาย

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:36 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน " เจ็บคิง"

ภาษาอีสานวันละคำ