ภาษาอีสานวันละคำ 2018-11-16 จักแหล่ว

จักแหล่ว

จักแหล่ว แปลว่า

จักแหล่ว [จักแหล่ว] แปลว่า ไม่รู้สิ

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:54 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน " จักแหล่ว"

ภาษาอีสานวันละคำ