ภาษาอีสานวันละคำ 2018-11-17 ซอมเบิ่ง

ซอมเบิ่ง

ซอมเบิ่ง แปลว่า

ซอมเบิ่ง [ซอมเบิ่ง] แปลว่า แอบดู ,เฝ้ามอง

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:36 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน " ซอมเบิ่ง"

ภาษาอีสานวันละคำ