ภาษาอีสานวันละคำ 2018-11-18 ข่อย

ข่อย

ข่อย แปลว่า

ข่อย [ข่อย] แปลว่า ตัวเราเอง

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:36 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ข่อย [ข่อย] แปลว่า ชื่อพรรณไม้ชนิดหนึ่ง ชอบเกิดในที่ลุ่ม และตามไหล่เขา ใบเล็ก ลักษณะใบคายเหมือนกระดาษทราย เปลือกใช้ทำปอ และกระดาษได้ กระดาษที่ทำจากเปลือกข่อยเรียก กระดาษข่อย ส้มผ่อ ก็เรียก ข่อยมี 2 ชนิด ชนิดลำต้นมีหนามและไม่มีหนาม.

ข่อย ภาษาอังกฤษ : types of tree whose bark is used for twine and paper, leaves like sandpaper.

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-05 09:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ข่อย [ข่อย] แปลว่า

ฉัน , ผม , ดิฉัน , กระผม

ข่อย ภาษาอังกฤษ :

I , Me

อัพเดตล่าสุด : 2018-09-26 09:35:21 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน " ข่อย"

ภาษาอีสานวันละคำ

 • ภาษาอีสานวันละคำ 2019-06-19 "แพง"
  แปลว่า : ชื่อพรรณไม้ชนิดหนึ่ง ใบรี มีริมเป็นจักๆ ผลของมันสัตว์ป่าชอบกิน เรียก ต้นแพง.
 • ภาษาอีสานวันละคำ 2019-06-18 "ซี่"
  แปลว่า : ยาสีฟันโบราณใช้ไม้คะยูง ฟันเป็นซี่ๆ ใส่ในกระบอกไม้ไผ่จุดไฟข้างล่าง เอาเสียมทาน้ำมันยางรมที่ควันไฟ ยาที่ได้มีสีดำ เอายานี้ไปทาฟันจะมีสีดำ คนโบราณนิยมฟันดำ อย่างว่า เล็งที่ทันตาแข้วมหานิลเงาเงี่ยงงามเด ซ้องซุ่มเกล้าตะเกิงหน้าแข่งเขียว (ผาแดง).
 • ภาษาอีสานวันละคำ 2019-06-17 "ส่ำ"
  แปลว่า : หมู่ เหล่า พวก ชนิด อย่างว่า หลายส่ำไม้เลียนล้นป่าสน (กาไก) จัดส่ำเชื้อดาห้างเครื่องเครา (กา) ส่ำหนึ่งพาโลล้นหลับตื่นสูรย์สวย ส่ำหนึ่งเป็นใจวายเปรียบมันมัวไฮ้ คนใดฮ้ายจาฮุนแฮงโลภ ลอนท่อเลี้ยงเสียหน้าเพื่อมัน ลูกเอย (สังข์).
 • ภาษาอีสานวันละคำ 2019-06-16 "ขี้ถี่"
  แปลว่า : ขี้เหนียว,หวงของ ตระหนี่ คนตระหนี่เรียก ขี้ถี่ อยากได้ของจากคนตระหนี่ต้องขอนาน อย่างว่า ขี้ถี่ขอคน (ภาษิต)
 • ภาษาอีสานวันละคำ 2019-06-15 "กะดาย"
  แปลว่า : คำพูดท้ายประโยค เพื่อเน้นคำพูดก่อนให้หนักแน่น เช่น เอากะบ่เอาซื่อๆ ดอก เห็นว่ากะดาย