ภาษาอีสานวันละคำ 2018-11-18 ข่อย

ข่อย

ข่อย แปลว่า

ข่อย [ข่อย] แปลว่า ตัวเราเอง

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:36 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ข่อย [ข่อย] แปลว่า ชื่อพรรณไม้ชนิดหนึ่ง ชอบเกิดในที่ลุ่ม และตามไหล่เขา ใบเล็ก ลักษณะใบคายเหมือนกระดาษทราย เปลือกใช้ทำปอ และกระดาษได้ กระดาษที่ทำจากเปลือกข่อยเรียก กระดาษข่อย ส้มผ่อ ก็เรียก ข่อยมี 2 ชนิด ชนิดลำต้นมีหนามและไม่มีหนาม.

ข่อย ภาษาอังกฤษ : types of tree whose bark is used for twine and paper, leaves like sandpaper.

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-05 09:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ข่อย [ข่อย] แปลว่า

ฉัน , ผม , ดิฉัน , กระผม

ข่อย ภาษาอังกฤษ :

I , Me

อัพเดตล่าสุด : 2018-09-26 09:35:21 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน " ข่อย"

ภาษาอีสานวันละคำ