ภาษาอีสานวันละคำ 2018-11-19 เปิดอาดหลาด

เปิดอาดหลาด

เปิดอาดหลาด แปลว่า

เปิดอาดหลาด [เปิดอาดหลาด] แปลว่า

เตลิด,หนีเตลิด,หนีแบบหางจุกตูด

อัพเดตล่าสุด : 2018-09-10 23:09:00 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน " เปิดอาดหลาด"

ภาษาอีสานวันละคำ