ภาษาอีสานวันละคำ 2018-11-21 โผด

โผด

โผด แปลว่า

โผด [โผด] แปลว่า เมตตา สงสาร อย่างว่า เถิงเมื่อตื่นฮุ่งเช้าเทียวโผดฝูงสัตว์ โคจรบิณบาตรไปตามบ้าน เอาแต่ศรัทธาเชื้อฝูงชนเขาสิใส่ ใผอยากขึ้นเมือฟ้าหากชิทาน (ย่า).

โผด ภาษาอังกฤษ : to pity, show mercy to.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:18 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

โผด [โผด] แปลว่า ฆ่าเรียก โผด ฆ่าไก่เรียก โผดไก่ ฆ่าปลาเรียก โผดปลา ฆ่ากบเรียก โผดกบ.

โผด ภาษาอังกฤษ : to kill.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:18 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

โผด [โผด] แปลว่า ทิ้ง เช่น เอาแมวไปทิ้งเรียก โผดแมว เอาหมาไปทิ้งเรียก โผดหมา.

โผด ภาษาอังกฤษ : to abandon, get rid of (pet).

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:18 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

โผด [โผด] แปลว่า ละ ทิ้ง ละหรือทิ้งเรียก โผด อย่างว่า พี่โผดแล้วไลเจ้าบ่เอา น้องเอย (เวส-กลอน).

โผด ภาษาอังกฤษ : to discard, leave.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:18 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน " โผด"

ภาษาอีสานวันละคำ