ภาษาอีสานวันละคำ 2018-11-21 โผด

โผด

โผด แปลว่า

โผด [โผด] แปลว่า เมตตา สงสาร อย่างว่า เถิงเมื่อตื่นฮุ่งเช้าเทียวโผดฝูงสัตว์ โคจรบิณบาตรไปตามบ้าน เอาแต่ศรัทธาเชื้อฝูงชนเขาสิใส่ ใผอยากขึ้นเมือฟ้าหากชิทาน (ย่า).

โผด ภาษาอังกฤษ : to pity, show mercy to.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:18 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

โผด [โผด] แปลว่า ฆ่าเรียก โผด ฆ่าไก่เรียก โผดไก่ ฆ่าปลาเรียก โผดปลา ฆ่ากบเรียก โผดกบ.

โผด ภาษาอังกฤษ : to kill.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:18 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

โผด [โผด] แปลว่า ทิ้ง เช่น เอาแมวไปทิ้งเรียก โผดแมว เอาหมาไปทิ้งเรียก โผดหมา.

โผด ภาษาอังกฤษ : to abandon, get rid of (pet).

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:18 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

โผด [โผด] แปลว่า ละ ทิ้ง ละหรือทิ้งเรียก โผด อย่างว่า พี่โผดแล้วไลเจ้าบ่เอา น้องเอย (เวส-กลอน).

โผด ภาษาอังกฤษ : to discard, leave.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:18 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน " โผด"

ภาษาอีสานวันละคำ

 • ภาษาอีสานวันละคำ 2019-06-18 "ซี่"
  แปลว่า : ยาสีฟันโบราณใช้ไม้คะยูง ฟันเป็นซี่ๆ ใส่ในกระบอกไม้ไผ่จุดไฟข้างล่าง เอาเสียมทาน้ำมันยางรมที่ควันไฟ ยาที่ได้มีสีดำ เอายานี้ไปทาฟันจะมีสีดำ คนโบราณนิยมฟันดำ อย่างว่า เล็งที่ทันตาแข้วมหานิลเงาเงี่ยงงามเด ซ้องซุ่มเกล้าตะเกิงหน้าแข่งเขียว (ผาแดง).
 • ภาษาอีสานวันละคำ 2019-06-17 "ส่ำ"
  แปลว่า : หมู่ เหล่า พวก ชนิด อย่างว่า หลายส่ำไม้เลียนล้นป่าสน (กาไก) จัดส่ำเชื้อดาห้างเครื่องเครา (กา) ส่ำหนึ่งพาโลล้นหลับตื่นสูรย์สวย ส่ำหนึ่งเป็นใจวายเปรียบมันมัวไฮ้ คนใดฮ้ายจาฮุนแฮงโลภ ลอนท่อเลี้ยงเสียหน้าเพื่อมัน ลูกเอย (สังข์).
 • ภาษาอีสานวันละคำ 2019-06-16 "ขี้ถี่"
  แปลว่า : ขี้เหนียว,หวงของ ตระหนี่ คนตระหนี่เรียก ขี้ถี่ อยากได้ของจากคนตระหนี่ต้องขอนาน อย่างว่า ขี้ถี่ขอคน (ภาษิต)
 • ภาษาอีสานวันละคำ 2019-06-15 "กะดาย"
  แปลว่า : คำพูดท้ายประโยค เพื่อเน้นคำพูดก่อนให้หนักแน่น เช่น เอากะบ่เอาซื่อๆ ดอก เห็นว่ากะดาย
 • ภาษาอีสานวันละคำ 2019-06-14 "คนไค"
  แปลว่า : คนพอใช้ได้ คนที่ดูด คนน่ารัก คนหน้าตาดี