ภาษาอีสานวันละคำ 2018-11-22 อ้าย

อ้าย

อ้าย แปลว่า

อ้าย [อ้าย] แปลว่า เรียกเดือนแรกของปีใหม่ว่า เดือนอ้าย เดือนอ้ายตกในเดือนธันวาคมของทุกปี.

อ้าย ภาษาอังกฤษ : first lunar month.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:14 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

อ้าย [อ้าย] แปลว่า พี่ชายคนเกิดก่อนเรียก อ้าย ชายหญิงที่รักกัน ชายเรียกตัวเองว่า อ้าย เรียกหญิงที่ตนรักว่า น้อง เรียกผัวของพี่สาวว่า พี่อ้าย และเรียกพี่สาวของตนเองว่า พี่เอื้อย.

อ้าย ภาษาอังกฤษ : older brother, term used in place of name for man by man and woman who are a couple.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:14 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

อ้าย [อ้าย] แปลว่า พี่ชาย

อ้าย ภาษาอังกฤษ : Brother

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:53 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน " อ้าย"

ภาษาอีสานวันละคำ