ภาษาอีสานวันละคำ 2018-11-23 ซิ๊กงิ๊ก

ซิ๊กงิ๊ก

ซิ๊กงิ๊ก แปลว่า

ซิ๊กงิ๊ก [ซิ๊กงิ๊ก] แปลว่า

ชิ,เชอะ,อาการงอล

ซิ๊กงิ๊ก ภาษาอังกฤษ :

 

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-22 09:50:05 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย สมาชิกอีสานร้อยแปด

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน " ซิ๊กงิ๊ก"

ภาษาอีสานวันละคำ