ภาษาอีสานวันละคำ 2018-11-24 งิกงิก

งิกงิก

งิกงิก แปลว่า

งิกงิก [งิกงิก] แปลว่า อาการผงกศรีษะของกิ้งก่าตัวเล้กๆ เรียก ตอดเงางิกงิก ถ้าตัวใหญ่เรียกตอดเงางึกงึก งึกงึกงักงัก ก็ว่า.

งิกงิก ภาษาอังกฤษ : nodding, jerking of head (of small chameleon).

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:07 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน " งิกงิก"

ภาษาอีสานวันละคำ