ภาษาอีสานวันละคำ 2018-11-28 มอง

มอง

มอง แปลว่า

มอง [มอง] แปลว่า เครื่องมือจับสัตว์น้ำเป้นตาเหมือนอวน เรียก มอง มี ๓ ชนิด คือ มองซัดใช้เรือลากสำหรับน้ำลึก มองปลิวใช้เรือลากสำหรับน้ำตื้น มองยังใช้ขึงไว้กับที่.

มอง ภาษาอังกฤษ : type of seine net.

อัพเดตล่าสุด : 2018-09-08 03:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

มอง [มอง] แปลว่า กระเทยคนหรือสัตว์ที่ไม่ปรากฏเพศชัดเจนว่าเป็นชายหรือหญิง เรียก มอง.

มอง ภาษาอังกฤษ : human or animal whose gender is unclear.

อัพเดตล่าสุด : 2018-09-08 10:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน " มอง"

ภาษาอีสานวันละคำ