ภาษาอีสานวันละคำ 2018-11-29 ค้ำคูณ

ค้ำคูณ

ค้ำคูณ แปลว่า

ค้ำคูณ [ค้ำคูณ] แปลว่า ดี, เป็นมงคล, ศิริมงคล, เจริญก้าวหน้า

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:53 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน " ค้ำคูณ"

ภาษาอีสานวันละคำ