ภาษาอีสานวันละคำ 2018-11-30 จักเทื่อ

จักเทื่อ

จักเทื่อ แปลว่า

จักเทื่อ [จักเทื่อ] แปลว่า สักครั้ง

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:53 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน " จักเทื่อ"

ภาษาอีสานวันละคำ