ภาษาอีสานวันละคำ 2018-12-02 ดน

ดน

ดน แปลว่า

ดน [ดน] แปลว่า

ว. นาน หรือ บ่ดน แปลว่า ไม่นาน (ภาษาภูไท)

อัพเดตล่าสุด : 2022-09-11 05:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ดน [ดน] แปลว่า ตำ ชน เช่น ม้าวิ่งตำหมา หมาวิ่งมาโดนแมว

อัพเดตล่าสุด : 2022-08-03 19:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย สมาชิกอีสานร้อยแปด

ดน [ดน] แปลว่า นาน ช้านาน บางทีพูดว่า โดน

อัพเดตล่าสุด : 2022-08-30 06:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย สมาชิกอีสานร้อยแปด

ดน [ดน] แปลว่า ไปตาม เรียก ดน อย่างว่า พี่จักปองพันปีค่อยดนดอมน้อง (กา)..

ดน ภาษาอังกฤษ : to follow.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:11 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ดน [ดน] แปลว่า นาน ช้า อย่านานเรียก อย่าดน อยู่นานเรียก อยู่ดน อย่างว่า คำแห่งน้อยหลานหม่อมมีถือ แล้วรือ สังมาแข็งความจักอยู่ดนดอมเสื้อ (สังข์) นานสว่างเรียก ดนแจ้ง อย่างว่า พอเมื่อสุรภาพานพาดดอยดนแจ้ง (สังข์).

ดน ภาษาอังกฤษ : long time, taking a long time.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:11 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ดน [ดน] แปลว่า นาน

อัพเดตล่าสุด : 2024-04-14 12:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด