ภาษาอีสานวันละคำ 2018-12-04 ถ่า

ถ่า

ถ่า แปลว่า

ถ่า [ถ่า] แปลว่า รอ

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:36 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน " ถ่า"

ภาษาอีสานวันละคำ