ภาษาอีสานวันละคำ 2018-12-07 ขี้ค้าน

ขี้ค้าน

ขี้ค้าน แปลว่า

ขี้ค้าน [ขี้ค้าน] แปลว่า ขี้เกียจ

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:53 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน " ขี้ค้าน"

ภาษาอีสานวันละคำ