ภาษาอีสานวันละคำ 2018-12-10 กิน

กิน

กิน แปลว่า

กิน [กิน] แปลว่า กินหมายถึงทั้งกินทั้งใช้สอย อย่างว่า กินของตัวเองทำให้คนอื่น เรียก กินข้าวโตโสความเพิ่น กินพร่ำเพรื่อ เรียก กินมำมำ กินไม่รู้จักแบ่งปัน เรียก กินผู้เดียวงูเขียวเกี้ยว กินไม่รู้จักอิ่ม เรียก กินได้ไส้ยาว กินข้าวไม่ใส่กับ เรียก กินในดอก กินดายดอก ก็ว่า

กิน ภาษาอังกฤษ : to eat use.

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-25 07:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

กิน [กิน] แปลว่า ปกครอง ผู้มีอำนาจหน้าที่ปกครองบ้านเมือง เรียก กินเมือง อย่างว่า ขุนบุรมปุนแปลงแล้ว ให้ลูกแก้วออกกินเมืองฤทธีเฮืองทะรงแท่น มื้อนี้แม่นมหาคุณ (สู่ขวัญ).

กิน ภาษาอังกฤษ : to rule over.

อัพเดตล่าสุด : 2018-09-11 13:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

กิน [กิน] แปลว่า ซื้อน้อยเอากำไรมาก เรียก กินกำไร ถูกตาพอมองเห็นก็ชอบใจเรียก กินตา ปลูกเรือนทับที่ของคนอื่นเรียก กินที่ กินที่กินหาง ก็ว่า ผัวเมียเข็ดขวางอยู่ด้วยกันมักเจ็บป่วย เรียก กินผัวกินเมีย ทำงานไม่ตรงตามเวลา เรียก กินเวลา.

กิน ภาษาอังกฤษ : to take advantage of.

อัพเดตล่าสุด : 2018-09-11 03:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

กิน [กิน] แปลว่า กิน หมายถึง ทั้งกิน และใช้สอยเรียกกิน กินไม่รู้จักประมาณเรียก กินบ่ช่าง อย่างว่า กินบ่ช่างกินเป็นหนี้ สี้บ่ช่างสี้โค็ยคด ตดบ่ช่างตดขี้ออกนำ กินมาก เรียก กินหลาย อย่างว่ากินหลายท้องแตกแบกหลายหลังหัก.

กิน ภาษาอังกฤษ : to eat use.

อัพเดตล่าสุด : 2023-04-02 12:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง