ภาษาอีสานวันละคำ 2018-12-15 คำแพง

คำแพง

คำแพง แปลว่า

คำแพง [คำแพง] แปลว่า ผู้ซึ่งเป็นที่รัก หรือ แก้วตาดวงใจของพ่อแม่

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:53 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน " คำแพง"

ภาษาอีสานวันละคำ