ภาษาอีสานวันละคำ 2018-12-16 บักนัด

บักนัด

บักนัด แปลว่า

บักนัด [บักนัด] แปลว่า

น. สับปะรด

อัพเดตล่าสุด : 2022-09-22 11:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

บักนัด [บักนัด] แปลว่า

สับปะรด ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Ananas comosus (L.) Merr. ในวงศ์ Bromeliaceae ไม่มีลำต้นปรากฏบนพื้นดิน ใบเป็นกาบยาวให้ใยใช้ทำสิ่งทอ ขอบใบมีหนาม ผลมีตาโดยรอบ กินได้ รสเปรี้ยว ๆ หวาน ๆ เป็นผลไม้ที่มีตาโดยรอบ

บักนัด ภาษาอังกฤษ :

Pineapple

อัพเดตล่าสุด : 2023-04-02 12:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด