ภาษาอีสานวันละคำ 2018-12-20 ฮีตฮอย

ฮีตฮอย

ฮีตฮอย แปลว่า

ฮีตฮอย [ฮีตฮอย] แปลว่า

จารีตประเพณีที่เคยทำสืบต่อๆกันมา

ฮีตฮอย ภาษาอังกฤษ :

 

อัพเดตล่าสุด : 2023-03-20 18:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด