ภาษาอีสานวันละคำ 2018-12-20 ฮีตฮอย

ฮีตฮอย

ฮีตฮอย แปลว่า

ฮีตฮอย [ฮีตฮอย] แปลว่า

จารีตประเพณีที่เคยทำสืบต่อๆกันมา

ฮีตฮอย ภาษาอังกฤษ :

 

อัพเดตล่าสุด : 2018-09-22 15:49:39 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน " ฮีตฮอย"

ภาษาอีสานวันละคำ