ภาษาอีสานวันละคำ 2018-12-21 ออนซอน

ออนซอน

ออนซอน แปลว่า

ออนซอน [ออนซอน] แปลว่า

สนใจ, ห่วงใย

ออนซอน ภาษาอังกฤษ :

 

อัพเดตล่าสุด : 2019-01-04 11:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ออนซอน [ออนซอน] แปลว่า

รู้สึกประทับใจ ชอบใจเป็นอย่างมาก ปลื้มปริ่ม

ออนซอน ภาษาอังกฤษ :

 

อัพเดตล่าสุด : 2019-05-16 11:29:05 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน " ออนซอน"

ภาษาอีสานวันละคำ