ภาษาอีสานวันละคำ 2018-12-21 ออนซอน

ออนซอน

ออนซอน แปลว่า

ออนซอน [ออนซอน] แปลว่า ยินดีด้วย, น่าพึงใจ

อัพเดตล่าสุด : 2022-08-27 13:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย สมาชิกอีสานร้อยแปด

ออนซอน [ออนซอน] แปลว่า

สนใจ, ห่วงใย

อัพเดตล่าสุด : 2019-06-26 14:15:16 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ออนซอน [ออนซอน] แปลว่า

รู้สึกประทับใจ ชอบใจเป็นอย่างมาก ปลื้มปริ่ม

อัพเดตล่าสุด : 2023-04-02 12:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด