ภาษาอีสานวันละคำ 2018-12-22 เซา

เซา

เซา แปลว่า

เซา [เซา] แปลว่า หยุด

อัพเดตล่าสุด : 2022-08-05 02:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย สมาชิกอีสานร้อยแปด

เซา [เซา] แปลว่า หยุด พัก พักเหนื่อย เลิก ระงับ เรียก เซาแคลน หรือ เซามีแฮง ก็ว่า อย่างว่า บาเถิงแล้วเซาแคลนคราวหนึ่ง หลิงดูโทดโทดน้ำตีเต้นฟาดฟอง (สังข์) หยุดชั่วคราว เรียก เซายั้ง พักให้เย็นสบายเรียก เซาฮ้อน หยุดพักม้าเรียก เซาม้า.

เซา ภาษาอังกฤษ : stop, rest.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:11 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

เซา [เซา] แปลว่า ที่นั่งทำเป็นคอกสี่เหลี่ยมหรือรูปกลม เรียก เซา สำหรับทำให้เด็กนั่งเล่นแทนเก้าอี้.

เซา ภาษาอังกฤษ : crib, playpen.

อัพเดตล่าสุด : 2023-04-02 12:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง