ภาษาอีสานวันละคำ 2018-12-24 จั่ง

จั่ง

จั่ง แปลว่า

จั่ง [จั่ง] แปลว่า ถึง, อย่าง อย่างเช่นทำอย่างไร เรียก เฮ็ดจั่งใด พูดอย่างไรเรียก เว้าจั่งใด คิดอย่างไรเรียก คึดจั่งใด อย่างนี้เรียก จั่งซี้ อย่างนั้นเรียก จั่งซั้น อย่างไรเรียก จั่งใด ถูกอย่างนั้นเรียก แม่นจั่งซั้น เป็นต้น.

จั่ง ภาษาอังกฤษ : like, manner, way, used with "which" = "how", used with "this" = "like this".

อัพเดตล่าสุด : 2024-04-14 18:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง