ภาษาอีสานวันละคำ 2018-12-26 ขี้ฮ้าย

ขี้ฮ้าย

ขี้ฮ้าย แปลว่า

ขี้ฮ้าย [ขี้ฮ้าย] แปลว่า ขี้เหร่, ไม่สวยงาม

อัพเดตล่าสุด : 2022-08-03 17:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย สมาชิกอีสานร้อยแปด

ขี้ฮ้าย [ขี้ฮ้าย] แปลว่า ขีเหร่,ดูไม่ดี ไม่น่าดู มีความหมายเดียวกับคำว่า ผู้ฮ้าย

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:36 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ขี้ฮ้าย [ขี้ฮ้าย] แปลว่า ขี้เหร่, หน้าเกลียด

อัพเดตล่าสุด : 2023-04-02 09:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด