ภาษาอีสานวันละคำ 2018-12-27 มิดจีลี

มิดจีลี

มิดจีลี แปลว่า

มิดจีลี [มิดจีลี] แปลว่า เงียบสนิท

อัพเดตล่าสุด : 2023-04-02 12:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด