ภาษาอีสานวันละคำ 2018-12-27 มิดจีลี

มิดจีลี

มิดจีลี แปลว่า

มิดจีลี [มิดจีลี] แปลว่า เงียบสนิท

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:54 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน " มิดจีลี"

ภาษาอีสานวันละคำ