ภาษาอีสานวันละคำ 2018-12-28 ไปเฮ็ดเวียก

ไปเฮ็ดเวียก

ไปเฮ็ดเวียก แปลว่า

ไปเฮ็ดเวียก [ไปเฮ็ดเวียก] แปลว่า ไปทำงาน

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:54 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน " ไปเฮ็ดเวียก"

ภาษาอีสานวันละคำ