ภาษาอีสานวันละคำ 2018-12-28 ไปเฮ็ดเวียก

ไปเฮ็ดเวียก

ไปเฮ็ดเวียก แปลว่า

ไปเฮ็ดเวียก [ไปเฮ็ดเวียก] แปลว่า ไปทำงาน

อัพเดตล่าสุด : 2023-03-21 06:10:02 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด