ภาษาอีสานวันละคำ 2018-12-29 บ่

บ่

บ่ แปลว่า

บ่ [บ่] แปลว่า

หรือเปล่า หรือไม่ ใช้ต่อท้ายเพื่อเป็นประโยคคำถาม

อัพเดตล่าสุด : 2018-09-20 01:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

บ่ [บ่] แปลว่า ไม่ ถ้าคำว่า บ่ อยู่ท้ายประโยค ประโยคนั้นจะเป็นประโยคคำถาม

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:53 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน " บ่"

ภาษาอีสานวันละคำ