ภาษาอีสานวันละคำ 2018-12-29 บ่

บ่

บ่ แปลว่า

บ่ [บ่] แปลว่า ไม่ ปฏิเสธ

อัพเดตล่าสุด : 2022-08-24 10:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย สมาชิกอีสานร้อยแปด

บ่ [บ่] แปลว่า

หรือเปล่า หรือไม่ ใช้ต่อท้ายเพื่อเป็นประโยคคำถาม

อัพเดตล่าสุด : 2018-09-20 01:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

บ่ [บ่] แปลว่า ไม่ ถ้าคำว่า บ่ อยู่ท้ายประโยค ประโยคนั้นจะเป็นประโยคคำถาม

อัพเดตล่าสุด : 2023-04-02 12:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด