ภาษาอีสานวันละคำ 2018-12-31 มื้อแลง

มื้อแลง

มื้อแลง แปลว่า

มื้อแลง [มื้อแลง] แปลว่า

ตอนเย็น

อัพเดตล่าสุด : 2018-09-10 23:09:00 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน " มื้อแลง"

ภาษาอีสานวันละคำ