ภาษาอีสานวันละคำ 2019-05-19 ซาว

ซาว

ซาว แปลว่า

ซาว [ซาว] แปลว่า คว้าจับ คว้าจับเรียก ซาว อย่างว่า มือซาวใกล้ไปมาโลมลูบ (ผาแดง) นางบ่รอนำท้าวมือซาวเอิ้นใส่ (โสวัจ).

ซาว ภาษาอังกฤษ : to grab.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:10 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ซาว [ซาว] แปลว่า จำนวนยี่สิบเรียก ซาว อย่างว่า ได้เมียสาวปานได้งัวซาวแม่ ได้เมียแก่ปานได้แม่ซาวคน (ภาษิต) ลางเฮ่งถิ้มผิดชั่วซาววา เป็นคนสะเทินห่างการไกลชู้ ลางคนถิ้มแควนดายดูยาก เที้ยนไก่ผู้ขันชั้นซู่ตัว (ฮุ่ง).

ซาว ภาษาอังกฤษ : twenty

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:10 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ซาว [ซาว] แปลว่า ยี่สิบ

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:53 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสานวันละคำ