ภาษาอีสานวันละคำ 2019-05-22 เบิ่งแงง

เบิ่งแงง

เบิ่งแงง แปลว่า

เบิ่งแงง [เบิ่งแงง] แปลว่า ดูแล

เบิ่งแงง ภาษาอังกฤษ : Take care.

อัพเดตล่าสุด : 2018-09-10 23:09:00 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสานวันละคำ

 • ภาษาอีสานวันละคำ 2020-10-22 "ถะแหมะ"
  แปลว่า : สิ
 • ภาษาอีสานวันละคำ 2020-10-21 "บ่วง"
  แปลว่า : ช้อนสำหรับตักอาหาร เรียก บ่วง ทำด้วยหอยเรียก บ่วงหอย ทำด้วยหอยกีบกี้เรียก บ่วงหอยกีบกี้ ทำด้วยกะลามะพร้าว เรียก บ่วงกะโป๋หมากพร้าว อย่างว่า มีจองบ่มีด้ามชิเป็นบ่วงตักแกง (ภาษิต).
 • ภาษาอีสานวันละคำ 2020-10-20 "กะจอง"
  แปลว่า : จวัก จวักที่มีด้ามยาว ใช้ตักต้มหรือแกงได้ เรียก กะจอง จอง ก็ว่า อย่างว่า แนวจองบ่มีด้ามชิเป็นบ่วงตักแกง มีบุงบ่มีสายชิเกิดเป็นทอฮ้าง (ย่า).
 • ภาษาอีสานวันละคำ 2020-10-19 "คือสิฮาก"
  แปลว่า : เหมือนจะอวก การบอกรสขาติว่า รสชาติไม่ได้เรื่อง คำว่าคือ คือๆ แปลว่า เข้าขั้นแล้ว ผ่านได้ ทำได้ดี แบบอย่างที่ดี
 • ภาษาอีสานวันละคำ 2020-10-18 "แหลว"
  แปลว่า : เหลว สิ่งที่มีลักษณะไม่ข้นเรียก แหลว เช่นน้ำและน้ำมัน เป็นต้น อย่างว่า คื่นคื่นช้างย้องย่างเงยงา มันแหลวไหลอาบคีงคือน้ำ พลกือก้ามเต็มไพรฮ้องโห่ เขาก็จาจีกใส้กินแกล้มนี่นัน (สังข์).