ภาษาอีสานวันละคำ 2019-05-22 เบิ่งแงง

เบิ่งแงง

เบิ่งแงง แปลว่า

เบิ่งแงง [เบิ่งแงง] แปลว่า ดูแล

เบิ่งแงง ภาษาอังกฤษ : Take care.

อัพเดตล่าสุด : 2018-09-10 23:09:00 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสานวันละคำ